ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งต่อไปที่กรุงเทพฯ 22-23 มิ.ย.

กรุงเทพฯ (NNT) – ไทยได้ประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ในวันที่ 22-23 มิถุนายนปีนี้ รับจดทะเบียนบริษัท

สุริยะ จินดาวงศ์ จากกรมอาเซียน กล่าวว่า ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้มีความพร้อมเต็มที่ในการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ในวันที่ 22-23 มิถุนายนปีนี้ โดยมีประเด็นหุ้นส่วนที่ก้าวหน้าเพื่อความยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability) เป็นหัวข้อการประชุมตามที่เสนอชื่อ โดยประเทศไทย.

ผู้นำอาเซียนจะมารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันวิสัยทัศน์ในการเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน ความร่วมมือของอาเซียนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพื่อลงนามในคำประกาศและแผนปฏิบัติการในการจัดการกับขยะทะเล กรอบงานปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 2019 และความคิดเห็นของอาเซียนเกี่ยวกับอินโดแปซิฟิก กิจการ

การค้าของไทยกับอาเซียนในปี 2561 มีมูลค่า 100,700 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 จากปีก่อนหน้า

ตัวเลขดังกล่าวเป็นการรวมมูลค่าการส่งออกสินค้าจากไทย 59,600 ล้านเหรียญสหรัฐ และการนำเข้าสินค้าจากอาเซียน 41,100 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ รถยนต์และชิ้นส่วน น้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และเครื่องจักร ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันดิบ คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วน

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนนัดพิเศษจะจัดขึ้นในวันที่ 21-22 มิถุนายน เพื่อกำหนดจุดยืนร่วมกันของอาเซียนเกี่ยวกับการดำเนินการหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือของอาเซียนเพื่อรับมือกับยุคดิจิทัล การส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลของแต่ละธุรกิจและการเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรกับทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/