พอร์ทัลข้อมูล SME แบบครบวงจรที่เชื่อมโยงธุรกิจในอาเซียนและที่อื่น ๆ.

คณะกรรมการประสานงานอาเซียนว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดกลาง (ACCMSME) เปิดตัว ASEAN Access ซึ่งเป็นเกตเวย์ข้อมูลทางธุรกิจแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจที่มุ่งเน้นระหว่างประเทศเพื่อขยายตลาดของตนภายในอาเซียนและที่อื่น ๆ

การเปิดตัวของaseanacces.comจัดขึ้นเนื่องในวัน MSME สากลที่กำลังจะมาถึง ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันที่ 27 มิถุนายนของทุกปี รับจดทะเบียนบริษัท

การค้าภายในอาเซียนคิดเป็นสัดส่วนการค้าที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน โดยสูงถึง 22.5% ของสินค้าทั้งหมดในปี 2562 ซึ่งบ่งชี้ถึงการพึ่งพาระหว่างกันในระดับสูงของประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธุรกิจต่างๆ ในภูมิภาคได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากความต้องการสินค้าและบริการที่ลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของธุรกิจและการกระจายแหล่งที่มา

รองเลขาธิการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Satvinder Singh ให้การต้อนรับ ASEAN Access ในฐานะส่วนเสริมล่าสุดในการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียนสำหรับธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจในภูมิภาค เขากระตุ้นให้จุดโฟกัสระดับชาติแสดงบทบาทของตนอย่างแข็งขันเพื่อส่งเสริม สนับสนุนเนื้อหา และรักษาความปลอดภัยของผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่า ASEAN Access ตอบสนองวัตถุประสงค์สำหรับประชาคมธุรกิจอาเซียน

ในคำพูดของเธอ Dato’ Suriani binti Dato’ Ahmad ประธาน ACCMSME และเลขาธิการกระทรวงพัฒนาผู้ประกอบการและสหกรณ์ของมาเลเซีย สังเกตว่าการเปิดตัวของ ASEAN Access นั้นทันเวลา เนื่องจากมีการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างแพร่หลายในหมู่ธุรกิจ เป็นหนึ่งในมาตรการปรับตัวที่ใช้เพื่อความอยู่รอดจากโรคระบาด

“ประตูสู่ข้อมูลธุรกิจของคุณสู่อาเซียนและประเทศอื่นๆ”
ด้วยสโลแกน “ประตูสู่ข้อมูลธุรกิจของคุณสู่อาเซียนและที่อื่น ๆ” ASEAN Access กำหนดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการพยายามทำให้เป็นสากลในหมู่ MSMEs

รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประเทศไทย กล่าวว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าและโอกาสทางการตลาดสำหรับธุรกิจในอาเซียนทั้งจากซัพพลายเออร์และลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับพวกเขา เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าสู่ตลาดอาเซียนโดยเฉพาะ

เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเข้าสู่ตลาดใหม่ พอร์ทัลได้รับการออกแบบเพื่อเชื่อมต่อธุรกิจกับผู้ให้บริการในด้านการกระจายสินค้า การขนส่งและโลจิสติกส์ การวิจัยตลาด และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และอื่นๆ

ทีมงานที่อยู่เบื้องหลัง ASEAN Access ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐและเอกชน จะรวบรวมทรัพยากรของพวกเขาเพื่อดำเนินการและให้บริการแก่พอร์ทัล รวมถึงบริการจับคู่ธุรกิจซึ่งมีกำหนดจะเปิดให้บริการภายในสิ้นปี 2564

ในส่วนของ Dr. Yanty Rahman ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนธุรกิจ และกล่าวว่า “เราควรจัดการกับความจำเป็นในการปรับปรุงธุรกิจต่อธุรกิจและประชาชนต่อประชาชน การมีปฏิสัมพันธ์ผ่านการมีส่วนร่วมและการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากจุดประสงค์หลักของความพยายามในการฟื้นฟูจะต้องตอบสนองความต้องการของชุมชน”

การเข้าถึงอาเซียนเป็นความคิดริเริ่มที่สำคัญของ ACCMSME ซึ่งนำโดย สสว. ประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางเยอรมนีและองค์การเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเยอรมนี (GIZ)

มีส่วนช่วยในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของอาเซียนเพื่อการพัฒนา SME พ.ศ. 2559 – 2568 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่จะสร้าง MSMEs ที่มีการแข่งขันระดับโลกซึ่งรวมเข้ากับประชาคมอาเซียนอย่างราบรื่นโดยเน้นที่ความคิดริเริ่มเพื่อส่งเสริมผลิตภาพ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มการเข้าถึงทางการเงิน เพิ่มการเข้าถึงตลาดและความเป็นสากล ส่งเสริมสภาพแวดล้อมด้านนโยบายและกฎระเบียบและส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการและทุนมนุษย์

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/