ครม.อนุมัติงบ 3.5 แสนล.ช่วยธุรกิจติดโควิด.

คณะรัฐมนตรีของไทยได้อนุมัติความช่วยเหลือมูลค่า 3.5 แสนล้านบาท (1.1 หมื่นล้านดอลลาร์) เพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและคลังสินค้าสินทรัพย์ รับจดทะเบียนบริษัท

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เผย สินเชื่อซอฟต์โลน 2.5 แสนล้านบาท ช่วยธุรกิจที่มีพื้นฐานดีแต่โดนโควิด-19

เงินกู้ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถรักษาธุรกิจและการจ้างงานของตนไว้ได้ เนื่องจากความล่าช้าในการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาอย่างเต็มรูปแบบอาจผลักดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไปจนถึงปี 2565

รัฐบาลจะขยายสินเชื่อสำหรับสิ่งที่เรียกว่า “โปรแกรมคลังสินค้าสินทรัพย์” ซึ่งช่วยให้ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด เช่น ผู้ประกอบการโรงแรมไม่ต้องชำระสินทรัพย์ที่มีปัญหา

เส้นชีวิตสำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID
ส่วนที่เหลืออีก 1 แสนล้านบาท จะช่วยเหลือในรูปแบบคลังทรัพย์สิน ภายใต้มาตรการนี้ผู้ประกอบการที่เป็นหนี้สามารถโอนหลักประกันเพื่อชำระหนี้และสงวนสิทธิ์ในการซื้อทรัพย์สินคืนในภายหลังได้

มาตรการทั้งสองจะใช้เป็นเวลา 2 ปี และคณะรัฐมนตรีสามารถขยายเวลาออกไปได้อีก 1 ปีหากจำเป็น และมีเงินเพียงพอในการทำเช่นนั้น รมว.คลัง กล่าว ( ทส. )

“เรากำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของโควิด-19 มาตรการเหล่านี้สามารถสร้างโอกาสให้กับธุรกิจได้มากถึง 60,000 ราย และสนับสนุนการจ้างงาน 800,000 ตำแหน่ง” รองนายกรัฐมนตรี สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กล่าว

มติคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้ยังอนุมัติแคมเปญ “We Travel Together” ระยะที่ 3 เพิ่มอีก 2 ล้านคนในกลุ่มที่มีสิทธิ์ที่มีอยู่

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/