การส่งออกของไทยมีมูลค่า 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์ (ไตรมาสที่ 1) ภายใต้สิทธิประโยชน์ FTA และ GSP.

กรุงเทพฯ, (NNT) – กระทรวงพาณิชย์ผลักดันให้ผู้ส่งออกใช้สิทธิประโยชน์ FTA และ GSP เดิมในไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่งมีมูลค่า 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.38% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว รับจดทะเบียนบริษัท

ซึ่งรวมถึงผลประโยชน์ 16.7 พันล้านดอลลาร์จากข้อตกลง FTA 12 ฉบับ สิทธิประโยชน์ FTA ที่ใช้ส่วนใหญ่ ได้แก่ FTA ไทย-ชิลี รองลงมาคือ FTA ไทย-เปรู FTA ไทย-ญี่ปุ่น FTA อาเซียน-จีน และ FTA อาเซียน-เกาหลีใต้ ตามลำดับ

สินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุด ได้แก่ รถกระบะ ผลิตภัณฑ์ยาง น้ำตาลจากอ้อยและน้ำมัน ส่วนใหญ่ใช้ระบบ GSP ห้าระบบ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ รัสเซีย นอร์เวย์ และญี่ปุ่น คิดเป็นมูลค่า 1.29 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรก เก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ของระบบ GSP ทั้งหมดให้บริการโดยสหรัฐอเมริกา

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ปีนี้การส่งออกภายใต้ระบบ FTA และ GSP ตั้งเป้าไว้กว่า 8 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9% จากปีที่แล้ว

การคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากความตกลง FTA อาเซียน-ฮ่องกง ครั้งที่ 13 ซึ่งมีผลในวันที่ 1 มิถุนายนสำนักข่าวแห่งชาติ

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/