การขนส่งระหว่างรูปแบบ: แนวทางใหม่ของการขนส่ง

การขนส่งระหว่างรูปแบบ: แนวทางใหม่ของการขนส่ง

บริการรถบรรทุกถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเมื่อพูดถึงการขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง อย่างไรก็ตาม การขนส่งระหว่างโหมดเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการขนส่งสินค้าที่เน่าเสียง่ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยใช้เวลาน้อยลง โดยพื้นฐานแล้วโหมดนี้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าในรถไฟแล้วจัดส่งและตัวเลือกอื่นๆ

รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการขนส่งสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง อย่างไรก็ตามการโพสต์ของแขกจะทำได้เฉพาะในกรณีที่สามารถทำได้ง่ายในระยะทางที่ดีบนบก เมื่อเราพูดถึงการขนส่งแบบ Intermodal จะช่วยได้มากในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่สินค้าต้องขนส่งจากระยะไกลเมื่อเทียบกับคนขับรถบรรทุก โดยทั่วไปจะครอบคลุมภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมง

เมื่อเราพูดในความหมายทั่วไป โดยทั่วไปแล้วคนขับรถบรรทุกต้องใช้เวลา 11 ชั่วโมงในระยะเวลา 14 ชั่วโมง ซึ่งหมายความว่าสามารถแบ่งเวลาที่เหลือได้อย่างง่ายดายในช่วง 3 ชั่วโมงระหว่างกัน ในช่วงเวลานี้ คนขับรถบรรทุกยังต้องพักผ่อนเป็นเวลาหลายชั่วโมงหลังจากนั้น และพวกเขายังต้องทำให้สำเร็จด้วยการขับรถด้วยความเร็ว เมื่อเทียบกับเขาเมื่อเราพูดถึงบริการขนส่งต่อเนื่อง ช่วยให้ขนส่งสินค้าได้เร็วและไกลขึ้น

การขนส่งระหว่างรูปแบบโดยพื้นฐานแล้วเป็นการถ่ายโอนสินค้าจากรูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่งรับจดทะเบียนบริษัท เช่น จากรถไฟหรือร้านค้าไปยังรถบรรทุก รถบรรทุกไปยังเรือหรือรถไฟ และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ รูปแบบการขนส่งนี้ถือว่าดีที่สุดสำหรับวัตถุประสงค์ในการขนส่งสินค้าที่มีความต้องการสูงและเน่าเสียง่าย หรือสินค้าที่จำเป็นต้องขนส่งอย่างเร่งด่วน

บริษัทส่วนใหญ่ชอบที่จะใช้การขนส่งระหว่างรูปแบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการขนส่งสินค้าในระยะทางที่ไกลกว่าเมื่อเทียบกับรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์

แม้ว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุกจะเป็นรูปแบบการขนส่งสินค้าและบริการที่ใช้กันมากที่สุด และถือเป็นรูปแบบที่ง่ายสำหรับวัตถุประสงค์ทางการค้า แม้ว่าการขนส่งระหว่างรูปแบบจะมีส่วนช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการขนส่งไม่น้อย เหตุผลที่ผู้คนเลือกใช้การขนส่งระหว่างรูปแบบก็เพราะทำให้กระบวนการขนส่งรวดเร็วและยังช่วยเพิ่มผลกำไรสูงสุดให้กับบริษัทอีกด้วย

แม้ว่าในหลายกรณี การขนส่งระหว่างรูปแบบไม่จำเป็นต้องหมายความว่ามาจากทางอากาศ ทางบก หรือรถไฟ ในบางกรณี สินค้าจะถูกนำเข้ามาในปริมาณที่มากขึ้นและถูกขนส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

ดังนั้น ในกรณีที่คุณทำธุรกิจการค้า คุณสามารถขนส่งสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างง่ายดาย

ที่มา: ArticlesFactory.com